“ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА 22 БР. БОЛНИЧНИ СТАИ, ДЕЖУРЕН ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, ОБЩИ УМИВАЛНИ НА 3-ТИ ЕТАЖ, БОЛНИЧНИ КОРИДОРИ И СТЪЛБИЩА В ПФО ЗА ОБЕКТ СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД”

Обява

Спецификация

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Декларация подизпълнител

Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР

Договор

Съобщение за прекратяване възлагането на обществената потъчка

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *