Съобщение за набиране на оферти

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за подмяна на хоризонтални и вертикални топлопреносни и водопроводни щрангове в Централната болнична сграда на  СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, с. Искрец”

Обява

Документация

Техническа спецификация

КС Приложение 2

КСС Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

П Р О Т О К ОЛ

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *