СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА БОЛНИЧНИЯ КОМПЛЕКС, ОХРАНА ЧРЕЗ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГНАЛНО-ИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА НА ОСНОВНАТА БОЛНИЧНА СГРАДА И ПОДСТЪПИТЕ КЪМ НЕЯ, И ОХРАНА НА ИНКАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА“

Съобщение за набиране на оферти

Скица на обекта

Техническа спецификация

Договор

Сведения

Декларация по чл 54, ал. 1 т. 3-6 от ЗОП

Декларация по чл 54, ал. 1 т. 1,2 и 7от ЗОП

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация за технически възможности

Декларация по чл. 107 от ЗОП

Декларация за запознаване с обекта

Декларация за действителен собственик

Декларация за произход на средствата

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *