СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:

 “ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА

Обява

Документация

Техническа скпецификация

Приложения

Съобщение

Протокол

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *