СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:

  ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА

Обява

Техническа-спецификация

Документация

Приложения

Съобщение

Протокол

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *