СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, и охрана на инкасовата дейност на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца

Съобщение

Техническа спецификация

Скица на обекта

Сведения

Декларация по чл 54, ал. 1 т. 3-6 от ЗОП

Декларация по чл 54, ал. 1 т. 1,2 и 7от ЗОП

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация за технически възможности

Декларация по чл. 107 от ЗОП

Декларация за запознаване с обекта

Декларация за действителен собственик

Декларация за произход на средствата

Договор

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *