Съобщение за набиране на оферти

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *