Съобщение за набиране на оферти в обществена поръчка под стойностния праг на чл.20, ал.4 от ЗОП

За участие в процедура за избор на изпълнител за

Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, и охрана на инкасовата дейност на СБПФЗПЛР ”Цар Фердинанд І” ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца

Съобщение

Сведения

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация за технически възможности

Декларация по чл. 107 от ЗОП

Декларация за запознаване с обекта

Договор

Техническа спецификация

Скица-на-обекта

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *