Съобщение за набиране на оферти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Съобщение

Обява

Документация

Техническа спецификация

Приложения

Протокол

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *