Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, охрана на инкасовата дейност и поддръжка на изградените системи за сигурност и контрол за достъпа на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца

Публична покана – 02.10.2015 Заповед за откриване на процедурата – 02.10.2015 Приложения – 02.10.2015 Техническа спецификация – 02.10.2015 Документация за участие – 02.10.2015 Скица на обекта – 05.10.2015 Отговор на въпрос – 07.10.2015 Протокол – 15.10.2015 Договор – 11.11.2015 Плащане – 16.12.2015 Плащане – 19.01.2016 Плащане – 16.03.2016 Плащане – 18.04.2016 Плащане – 12.05.2016 Плащане – 08.06.2016 Плащане – 07.07.2016 Плащане – 05.08.2016 Плащане – 08.09.2016 Плащане – 13.10.2016 Плащане – 14.11.2016 Плащане – 15.12.2016