“ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА 22 БР. БОЛНИЧНИ СТАИ, ДЕЖУРЕН ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, ОБЩИ УМИВАЛНИ НА 3-ТИ ЕТАЖ, БОЛНИЧНИ КОРИДОРИ И СТЪЛБИЩА В ПФО ЗА ОБЕКТ СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД”

Обява Спецификация Техническо предложение Ценово предложение Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП Декларация подизпълнител Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП…