Съобщение за набиране на оферти

За участие в процедура за избор на изпълнител за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛЕГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, за срок от 24 месеца. Покана Приложения Повторна покана