ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР ПО РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ НА ЦОП

1. „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г., за нуждите на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД 2. „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г., за нуждите на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД 2.1 „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г., за нуждите на…