Архивирани обществени поръчки

1. За  осъществяване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение  и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея  и охрана на инкасовата  дейност за период от 18 месеца. – Покана – Техн._спецификация – Указания – Приложения – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане 1. За…