“ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Публична покана – 28.11.2014 Заповед  – 28.11.2014 Приложения  – 28.11.2014 Спецификация  – 28.11.2014 Указания  – 28.11.2014 Отговор на запитване -04.12.2014 Протокол -12.12.2014 Договор -17.12.2014 Плащане -19.01.2015 Плащане – 27.02.2015 Плащане – 18.03.2015 Плащане – 15.04.2015 Плащане – 20.05.2015 Плащане – 22.06.2015 Плащане – 17.07.2015 Плащане – 17.08.2015 Плащане – 16.09.2015 Плащане – 16.10.2015 Плащане – 18.11.2015 Плащане – 16.12.2015 Плащане – 19.01.2016

“ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Публична покана – 28.11.2014 Заповед – 28.11.2014 Приложения – 28.11.2014 Спецификация – 28.11.2014 Указания – 28.11.2014 Протокол -12.12.2014 Договор -18.12.2014 Плащане -19.01.2015 Плащане -27.01.2015 Плащане -18.03.2015 Плащане – 15.04.2015 Плащане – 20.05.2015 Плащане – 22.06.2015 Плащане – 17.07.2015 Плащане – 17.08.2015 Плащане – 16.09.2015 Плащане – 16.10.2015 Плащане – 18.11.2015 Плащане – 16.12.2015 Плащане – 19.01.2016

“ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”

Публична покана – 28.11.2014 Заповед – 28.11.2014 Приложения – 28.11.2014 Спецификация – 28.11.2014 Указания – 28.11.2014 Протокол -12.12.2014 Договор – 19.12.2014 Плащане – 19.01.2015 Плащане -27.02.2015 Плащане -18.03.2015 Плащане – 15.04.2015 Плащане – 20.05.2015 Плащане – 22.06.2015 Плащане – 17.07.2015 Плащане – 17.08.2015 Плащане – 16.09.2015 Плащане – 16.10.2015 Плащане – 18.11.2015 Плащане – 16.12.2015 Плащане – 19.01.2016

Архивирани обществени поръчки

1. За  осъществяване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение  и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея  и охрана на инкасовата  дейност за период от 18 месеца. – Покана – Техн._спецификация – Указания – Приложения – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане – Плащане 1. За…