Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “ Обява Документация Приложения Спецификация Съобщение за удължаване на срока Протокол

Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА  ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА Съобщение Обява Документация Приложения Спецификация Протокол

Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “ Съобщение за прекратяване Съобщение Обява Документация Приложения Спецификация лекарства

Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “ Съобщение Документация към обява за събиране на оферти Обява Приложения Спецификация на основните хранителни продукти за период от 12 месеца Протокол